Στην κατηγορία υπό τον τίτλο «Συνταγματική Ιστορία» της ιστοσελίδας  της Βουλής των  Ελλήνων (www.hellenicparlament.gr) παρατίθενται σύντομα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των  Συνταγμάτων   των   τριών Εθνοσυνελεύσεων  και  πιο  συγκεκριμένα της  Α ‘  Εθνοσυνέλευσης της   Επιδαύρου (1822) , της  Β ‘ Συνέλευσης   που συνήλθε στο   Άστρος (1823)  και της  Γ  ΄ Εθνοσυνέλευσης  της  Τροιζήνας  (1827) [ Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες όπως παρατίθενται στην ιστοσελίδα www.hellenicparlament.gr   πατήστε εδώ ]

    Σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα  στην κατηγορία υπό τον τίτλο «Συνταγματική Ιστορία» της ιστοσελίδας της Βουλής των  Ελλήνων   (www.hellenicparlament.gr):

    α. Η ψήφιση του    Συντάγματος  της  Α’ Εθνοσυνέλευσης της   Επιδαύρου (1822)    , ήτοι το  «Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος» ήταν   η πρώτη  κορυφαία στιγμή της πολιτικής ιστορίας της νεότερης Ελλάδας σε επίπεδο εθνικής πολιτειακής ρύθμισης, που εδραίωσε στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας το συνταγματισμό ως το θεμελιώδες και αναγκαίο κριτήριο πολιτικής νομιμότητας, διαρκούντος μάλιστα του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα .  [ Για να δείτε το κείμενο του Συντάγματος της  Α ‘ Εθνοσυνέλευσης ,όπως  δημοσιεύεται  στην ιστοσελίδα www.hellenicparlament.gr,πατήστε εδώ]

    β. Το Σύνταγμα της Επιδαύρου υποβλήθηκε, τον Απρίλιο του 1823, σε αναθεώρηση από τη Β΄ Εθνοσυνέλευση, η οποία συνήλθε στο Άστρος.  Το νέο Σύνταγμα, που αποτελούσε απλή αναθεώρηση του προϊσχύσαντος, ονομάστηκε «Νόμος της Επιδαύρου», ήταν νομοτεχνικώς αρτιότερο και καθιέρωνε ελαφρά υπεροχή της νομοθετικής εξουσίας έναντι της εκτελεστικής.  [ Για να δείτε το κείμενο του Συντάγματος της Β ‘ Εθνοσυνέλευσης ,όπως  δημοσιεύεται  στην ιστοσελίδα www.hellenicparlament.gr ,πατήστε εδώ]

    γ. Το σημαντικότερο των Συνταγμάτων της Επανάστασης ψηφίσθηκε στην Τροιζήνα το Μάιο του 1827 από τη Γ΄ Εθνοσυνέλευση, η οποία είχε ήδη αποφασίσει πως πρέπει «η νομοτελεστική εξουσία παραδοθή εις ένα και μόνον». Κατόπιν, με ψήφισμά της εξέλεξε τον Ιωάννη Καποδίστρια «Κυβερνήτη της Ελλάδος» για επτά χρόνια και ψήφισε το «Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος» που έμεινε στην ιστορία ως το πιο φιλελεύθερο και δημοκρατικό σύνταγμα της εποχής του.[ Για να δείτε το κείμενο του Συντάγματος της Γ ‘ Εθνοσυνέλευσης,όπως  δημοσιεύεται  στην ιστοσελίδα www.hellenicparlament.gr,πατήστε εδώ]