ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο  αγροτικός τομέας αποτελεί ένα σημαντικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας .

Η επένδυση στην επιστημονική γνώση σε τομείς, όπως η βιολογική γεωργία, η εφαρμογή της καινοτομίας και της τεχνολογίας στον τρόπο παραγωγής αγροτικών προϊόντων, η καθιέρωση εναλλακτικών μορφών  καλλιέργειας αλλά και η  ίδρυση, λειτουργία των Αγροτικών Συνεταιρισμών, το εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων ρυθμίζονται από ποικίλα νομοθετήματα.

Το γραφείο μας υποστηρίζει συμβουλευτικά φυσικά και νομικά πρόσωπα για την ορθή εφαρμογή της κατάλληλης ανά περίπτωση  νομοθεσίας στην παραγωγή, τρόπο κυκλοφορίας, εμπορίας, εξαγωγής και εν γένει διακίνησης αγροτικών προϊόντων.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΝΟΜΙΚΩΝ   ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί. Υπηρεσίες σύνταξης, τροποποίησης καταστατικών και  νομικής  υποστήριξης  σχετικά με τον τρόπο  λειτουργίας και συναλλαγής. 

Νομικό πλαίσιο  παραγωγής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων. Σύνταξη νομικών κειμένων, συμβάσεων  και  εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.

Νομικό πλαίσιο μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης φυσικών και νομικών προσώπων και εκπροσώπησης ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.

Συμβάσεις εσωτερικού και εξαγωγικού εμπορίου. Σύνταξη  και μελέτη νομικών κειμένων, σχεδιασμός βέλτιστης νομικής κατοχύρωσης στα πλαίσια λειτουργίας των σχετικών συναλλαγών.

● Σύνταξη και κατάθεση κάθε σχετικού με όλες  τις ανωτέρω διαφορές ενδίκου μέσου, όπως π.χ αναιρέσεων, εφέσεων, ανακοπών ερημοδικίας.

 

Σε περίπτωση που δεν βρήκατε στην ιστοσελίδα μας τη νομική υπηρεσία που επιθυμείτε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.