ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η επιτακτική  ανάγκη για ταχύτερη διευθέτηση διαφορών μεταξύ ιδιωτών ή/ και μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου  και η προσαρμογή στα νομικά δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησαν  στην  εισαγωγή νέων μορφών επίλυσης των ως άνω διαφορών.

Με την νομοθετική πρόβλεψη  θεσμών όπως  αυτού  της Διαμεσολάβησης, της Εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, της Ηλεκτρονικής Επίλυσης Καταναλωτικών διαφορών  αλλά και του νέου θεσμού του Εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών  δίδεται το περιθώριο σε ιδιώτες να ρυθμίσουν αποτελεσματικά  διαφορές, που ανακύπτουν στα πλαίσια της επαγγελματικής ή μη  δραστηριοποίησής τους.

Αναλαμβάνουμε, έχοντας λάβει και την απαραίτητη εκπαίδευση και πιστοποίηση  των Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση, την αντίστοιχη εκπροσώπηση εντολέων μας  στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης . Μετά  από πολυετή νομική υποστήριξη επιχειρήσεων και εταιριών και με ειδίκευση σε υποθέσεις Δικαίου Πληροφορικής και Δικαίου Συναλλαγών εκπροσωπούμε  και συμβουλεύουμε τόσο επιχειρήσεις  και εταιρίες όσο και καταναλωτές στα πλαίσια των θεσμών της Εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών και της Ηλεκτρονικής Επίλυσης Καταναλωτικών διαφορών αλλά και σχεδιάζουμε μεθοδικά κάθε διαδικασία εξώδικης επίλυσης υποθέσεων των εντολέων μας.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

 

 Ανάληψη υποστήριξης νομικών και φυσικών προσώπων  στα πλαίσια της διαδικασίας Διαμεσολάβησης. Υπηρεσίες προετοιμασίας και οργάνωσης φακέλου και συμβουλευτικής υποστήριξης.

Υπηρεσίες προετοιμασίας  και  οργάνωσης φακέλου  καθώς και εκπροσώπησης  στα πλαίσια της διαδικασίας  Εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών. Υπηρεσίες ενημέρωσης του σχετικού νομικού πλαισίου σε καταναλωτές  επιχειρήσεις και εταιρείες.

Προετοιμασία   και  οργάνωση φακέλου   καθώς και εκπροσώπηση  στα πλαίσια της διαδικασίας  της Ηλεκτρονικής Επίλυσης Καταναλωτικών διαφορών. Υπηρεσίες ενημέρωσης του σχετικού νομικού πλαισίου σε καταναλωτές, επιχειρήσεις και εταιρείες.

Σχεδιασμός ενεργειών  και υποστήριξη στα πλαίσια εφαρμογής των νέου θεσμού εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

Σχεδιασμός ενεργειών και υποστήριξη σε κάθε  διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης υποθέσεων.

Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης για την εύρεση του κατάλληλου και βέλτιστου για την εκάστοτε περίπτωση θεσμού εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς.

 

Σε περίπτωση που δεν βρήκατε μέσα στην ιστοσελίδα μας τη νομική υπηρεσία που επιθυμείτε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.