Στην περίπτωση που το θέμα σας  έχει σχέση με :

•Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου

•Ρυμοτομική απαλλοτρίωση ακινήτου

•Αναγνώριση δικαιούχου απαλλοτρίωσης

•Ανάκληση και άρση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

•Διαδικασία για οριστική τιμή μονάδος σε απαλλοτρίωση, 

•Διαδικασία για  προσωρινό προσδιορισμό απαλλοτρίωσης


Το δικηγορικό μας γραφείο προσφέρει τις εξής υπηρεσίες :


•Σύνταξη και κατάθεση αίτησης για αναγνώριση δικαιούχου απαλλοτρίωσης

•Εκπροσώπηση στη διαδικασία αίτησης   για  τη διόρθωση ή συμπλήρωση του κτηματολογικού διαγράμματος και 

•Εκπροσώπηση στη διαδικασία για προσωρινό προσωρινό προσδιορισμό απαλλοτρίωσης

•Εκπροσώπηση στη διαδικασία για οριστικό  προσδιορισμό απαλλοτρίωσης

•Σύνταξη και κατάθεση αγωγής αποζημίωσης   για απωλεσθείσα πρόσοδο σε περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης  καλλιεργούμενων αγροτικών ακινήτων ή προσοδοφόρων ιδιωτικών δασών ή προσοδοφόρων αστικών ακινήτων.

•Σύνταξη και κατάθεση φακέλου για άρση ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων καθώς και των σχετικών ενστάσεων. Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις

•Συμβουλευτική υποστήριξη σε διαφορές που προκύπτουν από πράξεις εφαρμογής  καθώς και προετοιμασία φακέλου για διορθωτική πράξη εφαρμογής.

•Εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών  για διαφορά που είναι δυνατόν να προκύψει από τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης

•Σύνταξη και κατάθεση κάθε σχετικού  ενδίκου μέσου, όπως π.χ αναιρέσεων, εφέσεων, ανακοπών ερημοδικίας για διαφορά  που είναι δυνατόν να προκύψει  από  τις ανωτέρω  περιπτώσεις. 
 


Η παροχή των  νομικών υπηρεσιών του δικηγορικού μας γραφείου :

•Είναι εξατομικευμένη και έχει επίκεντρο τον κάθε εντολέα μας 

•Έχει στόχο την ρύθμιση των νομικών σας σχέσεων με τον πιο ασφαλή τρόπο 

•Στοχεύει στη διευθέτηση της κάθε υπόθεσης με γνώμονα τις ανάγκες  του κάθε εντολέα και την επιλογή των κατάλληλων νομικών ενεργειών

• Έχει θεμέλιο τις σχέσεις εμπιστοσύνης  που δημιουργούμε με τους εντολείς μας.

 

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας, παρακαλούμε πατήστε εδώ.