Στην περίπτωση που το θέμα σας  έχει σχέση με :

•Δήλωση δικαιώματος σας ενώπιον του Ελληνικού Κτηματολογίου. 

•Ενστάσεις   και Επιτροπές ενώπιον του Ελληνικού Κτηματολογίου. 

•Διορθώσεις  ενώπιον του Ελληνικού Κτηματολογίου.

•Διεκδικήσεις ενώπιον του Ελληνικού Κτηματολογίου .


Το δικηγορικό μας γραφείο προσφέρει τις εξής υπηρεσίες :

•Αιτήσεις διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων  ενώπιον του  Ελληνικού Κτηματολογίου 

•Διορθώσεις προδήλου σφάλματος ενώπιον του Ελληνικού Κτηματολογίου

•Σύνταξη ή απόκρουση αγωγών (αναγνωριστική ή διεκδικητική ανάλογα) για   αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και  για  διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής  ή αιτήσεις όπου τούτο επιτρέπεται ,  αιτήσεις διορθώσεις αγνώστου ιδιοκτήτη , αντιρρήσεις ενώπιον του Προϊσταμένων κτηματολογικού γραφείου και σύνταξη κάθε σχετικής αίτησης  ή εξωδίκου δηλώσεως. 

•Σύνταξη δηλώσεων δικαιωμάτων ενώπιον του Ελληνικού Κτηματολογίου. 

•Σχεδιασμός ενεργειών  και υποστήριξη στα πλαίσια εφαρμογής του  νομικού πλαισίου  για το Κτηματολόγιο 

•Σχεδιασμός ενεργειών και υποστήριξη σε κάθε  διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης υπόθεσης  που αφορά στο Κτηματολόγιο.

• Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σχετικά με δικαιώματα και τις  υποχρεώσεις  ενώπιον του Ελληνικού Κτηματολογίου .

•Εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.  

•Σύνταξη και κατάθεση κάθε σχετικού με όλες  τις ανωτέρω διαφορές ενδίκου μέσου, όπως π.χ αναιρέσεων, εφέσεων, ανακοπών ερημοδικίας.
 
 

Η παροχή των  νομικών υπηρεσιών του δικηγορικού μας γραφείου :

 

•Είναι εξατομικευμένη και έχει επίκεντρο τον κάθε εντολέα μας 

•Έχει στόχο την ρύθμιση των νομικών σας σχέσεων με τον πιο ασφαλή τρόπο 

•Στοχεύει στη διευθέτηση της κάθε υπόθεσης με γνώμονα τις ανάγκες  του κάθε εντολέα και την επιλογή των κατάλληλων νομικών ενεργειών

•Έχει θεμέλιο τις σχέσεις εμπιστοσύνης  που δημιουργούμε με τους εντολείς μας.

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας, παρακαλούμε πατήστε εδώ.