Στην περίπτωση που το θέμα σας  έχει σχέση με :

•Μίσθωση κατοικίας. 

•Εμπορική /Επαγγελματική μίσθωση.

•Μισθώσεις με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή / και νομοθεσία (μισθώσεις Δημοσίου, ν.π.δ.δ,  μίσθωση αγροτικών ακινήτων για εγκαταστάσεις φωτοβολταικής ενέργειας κ.λ.π)


Το δικηγορικό μας γραφείο προσφέρει τις εξής υπηρεσίες :

•Σύνταξη , τροποποίηση, αναθεώρηση, παράταση, ανανέωση ιδιωτικών συμφωνητικών μισθώσεων.

•Συμβουλευτική υποστήριξη για κατανόηση κειμένου  σχετικά με δικαιώματα και υποχρεώσεις  μισθωτών και εκμισθωτών.

•Εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.  

•Εκπροσώπηση  για  την σύνταξη ή την απόκρουση αγωγών  για καταβολή μισθωμάτων, για καταγγελία μίσθωσης, αποβολή από το ακίνητο , απόδοση ακινήτου, για την έκδοση διαταγών απόδοσης μισθίου ακινήτου ή / και καταβολής μισθωμάτων ,για την σύνταξη ή την απόκρουση εξώδικης δήλωσης.

•Σύνταξη και κατάθεση κάθε σχετικού με όλες  τις ανωτέρω διαφορές ενδίκου μέσου, όπως π.χ αναιρέσεων, εφέσεων, ανακοπών ερημοδικίας.
 
Η παροχή των  νομικών υπηρεσιών του δικηγορικού μας γραφείου :

•Είναι εξατομικευμένη και έχει επίκεντρο τον κάθε εντολέα μας 

•Έχει στόχο την ρύθμιση των νομικών σας σχέσεων με τον πιο ασφαλή τρόπο 

•Στοχεύει στη διευθέτηση της κάθε υπόθεσης με γνώμονα τις ανάγκες  του κάθε εντολέα και την επιλογή των κατάλληλων νομικών ενεργειών

• Έχει θεμέλιο τις σχέσεις εμπιστοσύνης  που δημιουργούμε με τους εντολείς μας.

 

 

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας, παρακαλούμε πατήστε εδώ.