Το δικηγορικό γραφείο  ιδρύθηκε από τη δικηγόρο Αθηνών Σταυρούλα Ι. Αλικάκου. Η Σταυρούλα Αλικάκου  γεννήθηκε στη Σπάρτη του Ν. Λακωνίας. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι διπλωματούχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Κοινωνιολογίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και του Μεταπτυχιακού προγράμματος του  Εκκλησιαστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών. Έχει ειδικευθεί σε υποθέσεις Δικαίου Πληροφορικής έχοντας λάβει αντίστοιχη εκπαίδευση.Είναι δικηγόρος  Παρ’Αρείω Πάγω και  μέλος  του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.Νομική σύμβουλος εταιριών και επιχειρήσεων.Πιστοποιημένη Νομική Παραστάτης στη Διαδικασία της Διαμεσολάβησης. Πιστοποιημένη Data Protection Officer (DPO).

Oι συνεργάτες του δικηγορικού γραφείου είναι  έμπειροι και εξειδικευμένοι  δικηγόροι  με δυνατότητα  εκπροσώπησης φυσικών και νομικών προσώπων  ενώπιον όλων των δικαστηρίων της χώρας, συμπεριλαμβανόμενων των δικαστηρίων  του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και υποστήριξής τους σε συμβουλευτικό επίπεδο.

Για την πληρέστερη υποστήριξη των υποθέσεων των εντολέων μας συνεργαζόμαστε,όπου τούτο κριθεί απαραίτητο, με εξειδικευμένους επιστήμονες όπως π.χ συμβολαιογράφους, λογιστές, πληροφορικούς,μηχανικούς, τοπογράφους,γεωπόνους,μεταφραστές .