Για το εκτιμώμενο κόστος της εκάστοτε προσφερόμενης νομικής υπηρεσίας, ο χρήστης θα ενημερωθεί σε συνάντηση, που θα έχει οριστεί στο γραφείο μας και κατόπιν προηγηθείσας επικοινωνίας, οπότε θα έχουν ζητηθεί διευκρινίσεις και πληροφορίες από εμάς για τη φύση της υπόθεσης.