Ο χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ενημερωθεί για τις υπηρεσίες, που προσφέρει το γραφείο μας μέσω της κατηγορίας «Τομείς δραστηριότητας». Εάν δεν κατορθώσει να λάβει τις πληροφορίες, που επιθυμεί, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή καλώντας στο 2103619725.