Από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης μέχρι σήμερα το δικαίωμα της κυριότητας επί ακινήτων στην Ελλάδα έχει ρυθμισθεί με διαφορετικά νομοθετήματα. Οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις και η διαμορφωθείσα νομολογία  συνέχονται  με τα ιστορικά γεγονότα   της ενσωμάτωσης των επιμέρους περιοχών της Ελλάδας που επακολούθησαν της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

        Στο παρόν κείμενο μπορείτε με  ανακατεύθυνση  μέσω   συνδέσμων (links) σε  νομολογία σχετική με το δικαίωμα της κυριότητας -όπως αυτή έχει δημοσιευθεί  στην  ιστοσελίδα  www.alikakou .gr-  να βρείτε ενδεικτικές αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων σχετικές με το δικαίωμα της κυριότητας επί ακινήτων στη νεότερη  Ελλάδα με στοιχεία ιστορικού  και  νομικού ενδιαφέροντος.

 

          Για την περιοχή της Αττικής   για  να δείτε  τη σχετική απόφαση στην  ιστοσελίδα  www.alikakou .gr    πατήστε   εδώ

          Για την περιοχή της Μακεδονίας  (Νέες  Χώρες)  για  να δείτε  τη σχετική απόφαση στην  ιστοσελίδα  www.alikakou .gr   πατήστε   εδώ

          Για την περιοχή των Κυθήρων και Αντικυθήρων  για  να δείτε  τη σχετική απόφαση στην  ιστοσελίδα  www.alikakou .gr    πατήστε   εδώ

         Για την περιοχή των νήσων Αιγαίου και ειδικά τις Κυκλάδες για  να δείτε  τη σχετική απόφαση στην  ιστοσελίδα  www.alikakou .gr    πατήστε   εδώ

         Για την περιοχή των Επτανήσων για  να δείτε  τη σχετική απόφαση στην  ιστοσελίδα  www.alikakou .gr    πατήστε   εδώ

         Για την περιοχή της Μάνης  για  να δείτε  τη σχετική απόφαση στην  ιστοσελίδα  www.alikakou .gr    πατήστε   εδώ

         Για την περιοχή της Κρήτης  για  να δείτε  τη σχετική απόφαση στην  ιστοσελίδα  www.alikakou .gr    πατήστε   εδώ

          Για την περιοχή των Δωδεκανήσων για  να δείτε  τη σχετική απόφαση στην  ιστοσελίδα  www.alikakou .gr    πατήστε   εδώ